Podatki

Grupowe rozliczanie VAT

By on 24 grudnia 2018
Grupowe rozliczanie VAT

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, który modyfikuje rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych znajduje się kwestia nawiązująca do grupowego rozliczania VAT.

Na czym polega grupowe rozliczanie VAT?

Dotyczy ono uznania grupy dwóch lub więcej osób za jednego podatnika VAT. Warunkiem jest jednak, aby ich siedziba znajdowała się na terytorium państwa członkowskiego, które podejmuje tę decyzję. Ponadto podmioty powinny być niezależne pod względem prawnym, lecz powiązane finansowo, ekonomicznie oraz organizacyjnie. Według Krajowej Rady Doradców Podatkowych jest to propozycja słusznej zmiany.

Bieżąca sytuacja grup kapitałowych

Więcej o vacie na: www.naszaksiegowosc.pl/category/vat

Aktualnie podatkowe grupy kapitałowe w sprawie podatku dochodowego obsługują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę spółki dominującej. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię podatku od towarów i usług, sprawy spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej rozstrzygają urzędy skarbowe właściwe ze względu na miejsce siedziby podatnika.

Dlatego też połączenie rozliczeń podatkowych grup kapitałowych w ramach jednego organu podatkowego wydaje się dobrym rozwiązaniem. Warto nadmienić, że w ocenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych powyższa zmiana powinna wiązać się z wprowadzeniem instytucji grupowego rozliczania VAT.

Grupowe rozliczanie VAT – możliwe konsekwencje

Jakie skutki może przynieść proponowana modyfikacja? Grupy VAT mogą sprawić, że dokonanie niezbędnych formalności i rozliczeń stanie się dużo łatwiejsze. Ponadto istnieje możliwość, że zlikwidują ewentualne zróżnicowane uregulowania między krajami unijnymi, które mogą naruszać zasady konkurencji wobec kraju, gdzie grupa VAT nie została stworzona.

Continue Reading