Odszkodowania

Odszkodowanie za kradzież w hotelu

By on 7 stycznia 2019
Odszkodowanie za kradzież w hotelu

Hotele i pensjonaty często zaznaczają w swoich regulaminach, że nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ich nieruchomości. Mimo tego wciąż obowiązują je przepisy nadrzędne znajdujące się w kodeksie cywilnym. Według nich każdy właściciel nieruchomości, który pobiera opłaty za nocleg, powinien zapewnić swoim gościom bezpieczeństwo i pewność, że ich rzeczy nie zostają skradzione.

Odpowiedzialność hotelu za kradzież

Hotel nie ma prawa za pomocą własnego regulaminu, czy też ogłoszenia wyłączyć swojej odpowiedzialności. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, co rozumiane jest przez rzeczy wniesione przez gości. Jest to każdy przedmiot, który przynieśli na teren hotelu, czy to do pokoju, czy też do przechowalni. Ponadto są to także bagaże, które goście pozostawiają w recepcji po wymeldowaniu. Często zdarza się, że po zakończeniu doby hotelowej, klienci ośrodka mają jeszcze trochę czasu do odjazdu pociągu, czy też innego transportu. W związku z tym zostawiają w hotelu swoje walizki i wychodzą skorzystać z ostatnich chwil urlopu. Zaginięcie majątku w takiej sytuacji również podlega odszkodowaniu za kradzież w hotelu.

Kradzież w hotelu – trudności z odszkodowaniem

Otrzymanie odszkodowania może okazać się problematyczne wówczas, gdy goście hotelu dostrzegą kradzież dopiero w domu. Udowodnienie w takiej sytuacji, że nastąpiła ona na terenie ośrodka jest praktycznie niemożliwe. Trudno zdobyć niezbite dowody, przez co w takim przypadku odszkodowanie zazwyczaj nie zostaje wypłacane. Ponadto właściciel obiektu nie jest zobligowany do zapłaty odszkodowania, gdy wyrządzona szkoda jest wynikiem siły wyższej, czyli działania sił natury. Wyklucza się jednak sytuacje, gdy to właściciel nieruchomości swoim zaniedbaniem przyczynił się do powstania np. pożaru. Dodatkowo odszkodowanie nie obejmuje także sytuacji, gdy goście zgubią swoją rzecz, np. zapomną o telefonie zostawiając go na ławce.

Wysokość odszkodowania za kradzież w hotelu

Wysokość odszkodowania dla jednej osoby maksymalnie może wynosić stokrotność ceny doby hotelowej, którą zapłaciła okradziona osoba. Należy jednak w tym miejscu dodać, że odpowiedzialność za jedną ukradzioną bądź zniszczoną rzecz nie może być większa niż 50 – krotna należność za dobę. Granica ta nie dotyczy wszystkich sytuacji. Górny limit nie obejmuje m.in. przypadków, gdy szkoda spowodowana była umyślnie lub wynikła z rażącego niedbalstwa.

Osoby, które zauważą kradzież na terenie hotelu powinny od razu zawiadomić o tym pracownika hotelu. Obsługa będzie miała wówczas możliwość szybkiej reakcji, sprawdzenia monitoringu oraz odnalezienia ewentualnych świadków zdarzenia. Oprócz tego osoba okradziona posiada również możliwość wezwania na miejsce funkcjonariuszy policji, którzy spiszą protokół zawierający okoliczności niefortunnego zdarzenia.

Po pomoc zgłoś się na: http://hiltonlex.pl/oferta-odszkodowania/odszkodowania-za-szkody-rzeczowe-majatkowe

Continue Reading